Zagon Zewezê Xamun u Xasu ve Xazağoliyêni Sero

İtıqatê ma de Cemê Heqi gırê daene mı moa xo ra nia gos da.

Zagon  Zewezê Xamun u Xasu ve Xazağoliyêni Sero

Bêvengiye nisena ro dina
Dina bena lal u kherre, hes u bese ro xo bırrnena
Bırraena peyêne ke na ro pêser
Guçıkê dina de jü çêneke yena dina
Zırçena, perdıka pırênê zerrê moa xo
Bêvengiya dina de dırrnena.
Vanê, ax, tersa mı çı ke ke, onci çêneke amê dina

 

İtıqatê ma de Cemê Heqi gırê daene mı moa xo ra nia gos da. Piyê moa mı, khalıkê mı Kudızo. Cemalê Aliyê Seydio. Veng’a Heqi dano, la gırê dano, cem gırê dano. Kud ve Khurêşi ra bıraê. Kud lınga xo ra nızaeno, coka vanê ‘Kud’. Besê nêkeno şêro tolıvu, o ri ra la gırê daene, cem gırê daene dane Kudi. Khalıkê khalıki Kud beno, azo ko cı ra kuno, kud nêbeno. Hama budelaê wayirê xo benê, raa Heqi de benê. Vırênde iyê ke bavaê, uzağoliy (xaşi) xamu (tolıvu) wertê xo nêkenê. Ne tevera çênu anê, ne ki çênunê xo danê tever. Xo ve xo zewejinê. Uzağoliy tolıvunê xo de, xamu de nêzewejinê, tometa. Meytê xo ki hard nêkuno. Jü ke merd, meyti şünê, kefe’ kenê, gılê koy ra nanê ro, 2 heliyê sıpêy ya ki 2 vergê sıpêy yenê, meyti danê we, benê.

Aşirê bini, mıleto khan roz ve roz jêdinê, hama uzağoliy (bavay) roz ve roz benê kemi. Domonê ke benê, nêqetelinê. Qırvanu kenê, mınete kenê, sunet kenê, çare nêvênenê. Oncia domoni nêqetelinê.

Cem gırê danê, veng’a Heqi danê, bava thomır cêno, hem cıneno, hem vano, hem sama sono. Adır lozıne de kerdo we, murmori tey esta pêser, sur kena. Bava murmoria ke lozıne de pêro lêseno, keno kosaviyo şia. Bava kuno, mılet berveno. Bavay ra pers kenê, vanê,

“Domonê ma ça nêqetelinê, to ra çı aseno, tı ve wayirê xo kena, tı vaze!” Bava tewtê xo de vano,

“Ma xamu wertê xo nêcême, coka domonê ma nêqetelinê.”

Roza bine rovarê xo kenê, qırvanunê xo, pêsarunê xo cênê, sonê Jiyare. Jiyarge ra ke amey, sonê, çênekê ra Lolıze anê. Endi ae sera xamu kenê wertê xo. Domonê xo qetelinê, azê xo jêdino. O ra dıme meytê xo ki kuno hard.

Domonê ke çêneka Lolıze ra yenê dina, oncia thomora pi, aşira pi sero sae benê. Laji ki, çêney ki uzağoliyê. Çêney ke uzağoli de zewejiyay, benê Ana, eke xami de şi, thawa çino. Hama, eke jü çê ra jüyê ro xam ke hot pêri çênê uzağoli ra zewejiyay, pêra hotine de domonê ke benê, bene uzağoli.

 

İtha de serva xamu çêverê uzağoliyêni qaus verdo.

Khalıkê khalıkê mı Areyizo, cênıka xo Khurêsıza
Piyê Khalıkê mı Areyizo, cênıka xo Khurêsıza
Khalıkê mı Areyizo, cênıka xo Khurêsıza
Piyê mı Areyizo, cênıka xo Khurêsıza
Ez Areyizune, cênıka mı Khurêsıza
Lazê mı Areyizo, cênıka xo Khurêsıza
Tornê mı Areyizo, cênıka xo Khurêsıza
Lazê tornê mı Khurêsızo, endi biyo uzağoli.

 

Ma vırênunê xo ra nia hesna. Xeta, guna tey nêmano. Eke esta ki, ef bo.

Veli Kişioğlu