William Shakespeare ra Neşêt u Ogıti

William Shakespeare ra taê neşêt u ogıti...

William Shakespeare ra Neşêt u Ogıti
 1. Ax,
  mı honde hêkati u sanıki gos day,
  qe raa esqi rast nêsona.


 2. Jüyo ke xo no ro kherriye,
  qe kes ey ra dot kherr niyo.


 3. Dostênia ke aqıl gıre pıro nêdo,
  Bêaqılêni yena, xelesnena ra. 4. Gosê xo ro her keşi ser ne,
  hama vengê xo era her keşi gos mefiye. 5. Qesa heqe persena, qe thawa ne rındo, ne xıravıno,
  ma serva dinu çı fıkırime, tı reyê ae pers ke. 6. Qe jü mêres, honde dorğiyêni u rastêni dewleti niya.


 7. Riyo ke eve hêştiru amo şütene,
  dey ra pak ri çino. 8. Mı waxt de waxt zay kerd,
  nıka ki waxt mı zay keno. 9. Eke kuta ra felaketa vıjêrêne dıme ver,
  raa felaket’a newiye meşte rê fina ra.
   

 10. Eke vejina ro nıkê gaz u gerisu ser,
  sıfte gıran gıran era rae kuye. 

 11. Ez her waxt xo de zerrehastune.
  Çae, zonena?
  Qe çımê mı keşi de niyo, keşi ra thawa nêwazen.

 12. Çımê to ke keşi de mend, tı dırveti cêna.


 13. Fısonık, tersonık hata roza merdene des rey mırenê,
  isono xırt jü rae mıreno.