Gelê Cênya Qife! Qanserê Çıçıka Roj bı Roj Beno Vıla!

Tırkiyade serede 30 hazar cênike qanserê çıçıka cêna. Xora ma pêro ki nê seranê pêênade dormê xode qanserê çıçıka taina zaf heşneme. Yanê ewro êndi her cênike verva riskê qanserê çıçıkawa.

Gelê Cênya Qife! Qanserê Çıçıka Roj bı Roj Beno Vıla!

Gorê istatistikanê nêresmiya, Tırkiyade serede 30 hazar cênike qanserê çıçıka cêna. Xora ma pêro ki nê seranê pêênade dormê xode qanserê çıçıka taina zaf heşneme. Yanê ewro êndi her cênike verva riskê qanserê çıçıkawa. Gorê tıxtora, taê cêni gorê cênyanê bina taina zaf ya ki taina şenık verva nê riskiyê. Gelo riskê qanserê çıçıka wertê cênyada se beno zêde, ya ki niya perskeme, kamji cênike qanserê çıçıkara taina nezdiya?

 

Qanserê çıçıkade faktorê riski

> Cêniyê ke vêrdê 50 serara, gorê ê bınê 50 sera taina zaf riskê xo esto

> Cêniyê ke çêxode / mordemanê xode qanserê çıçıka vejiyo, gorê ê bina riskê xo taina berzo

> Cêniyê ke derguşê xuyo nuxri 30 serara dıme ardo, ya ki cêniye ke qe doman niyardo, riske xo taina zafo

> Cêniyê ke alkol şımenê, gorê êê ke nêşımenê, riskê xo dı qati berzo

> Cêniyê ke rew şonê caê cênya ser (rew edet vinenê) û herê kunê menapoz, riskê xo hebêna zêdo

> Cêniyê ke çıçıkê xuyo jû qanser gurêto pêyjo biyo weş, riskê çıçıkê bini û qanser ki berzo

> Alaqa cığare şımıtene û qanserê çıçıka rınd kıfş nêbena, feqet seba weşiyera gere cavırdiyo

 

Qanserê Çıçıka Se Kıfş Beno?

> Çıçıkde dı heftêra zêderi sertêni ya ki gulpıkê ênore destê insani

> Çermê çıçıki beno qalınd, moseno ya ki rengê xo vurino

> Serê çıçıki beno qalınd, benore sûr ya ki serê xo beno khul

> Çıçık ya ki serê çıçıki verva zeri oncino

> Şıklê çıçıki vurino

> Serê çıçıki dêrmaşt vındeno (yanê gorê veri, hetê bin ser vındeno)

> Serê çıçıkira ağwe êna

 

Qanserê Çıçıkara Se Xo Bışeveknime?

Her cênike gere aşmêde dolımê çêde xo bı xo xo qontrol kero; ebe destanê xo çıçıkanê xo rındek saê kero. Eke gorê aşma veri ferqê kewta kar, cênike ebe xo po heşarbena. Eke ferqe kewta kar, gere tafte şoro tıxtor. Cêniyê ke biyê çewres sere, gere serede dolımê şorê tıxtor, cêniyê ke vêrdê poncas serara, gere her sere mıheqeq şorê tıxtor û momagrafi bıdê ontene.

 

Verê nina pêrine, gere cêni werdena xo qife bıjêrê. Zado gıran û zaf ronın nêwerê, alkol meşımê, eke qelewê taê kilo warodê, heftêde hirê-çar saati raera şorê, egzersıza bıkerê, zafêri tar û meyve burê, vitamina-C kêmi nêkerê.

 

Qontrol Xelesnenora! 

Cêni ke rew rew şorê qontrol, eke rew po heşarbê, qanserê çıçıka zaferi êno weşkerdene.