Gobeglitepe – Yow Mabedo Zaf Kehon

Gobeglitepe yow mabedo zaf zemon verinde ra esto.

Gobeglitepe – Yow Mabedo Zaf Kehon

Piramidi Mısıri ra yow bar ‘henzar (1000) serron’a ver ameo vıraştış. Tarıxi yı, tarıxi şarıstoni Mezopotamya, Minas u Maya ra ver vıraziyao. İnsonon hama zemon “dowri shi (kerra)” dı ‘heyati xu viyarnên ra, aw waxt Gobeglitepe inşa kerdo. Zaf mu’ezem yow çiyo. Êy la, komi u çı semed’a vıraşto?

Eyinı g’ ını mabedo mu’ezem vıraşto, se g’ ına dunya ra nyebi.

İnsonon 12.000 serr cuaver hama duer u dyeza u teker, nuştış nıdi bı, nye zı vıraşt bı.

İnsonon milyonon serr tyedıma verra verra tyeser ra dowr bi u ame yow darica.

Veri pê sheydi’a u çi werdi dênı arye u pê cıwiyênı.

12.000 ‘henzar serr cuaver yow rey dı hedisaya pil amê meydon. Ma tyeser ra dowri biyayişi xu, qey ona pyeser tyedıma lez viyert ra. İzafiyo zemon teng dı ver şi, xu zemon “dowri shi” ra resna zemoni aşm ser şiyayiş. Çı qowmiya u ını aver şiyayiş seni ona lez ame ca?

İnsonon aşm ser ra gêrayiş goma towr pil niya. Esıl gureo pil, yegay xu romıtış, tıra rısqi xu aryedayişo. Guerê teori, pê cıt’a imkoni kowti ma dest u ma pê ıniyon’a cayon dı na rue u kerd şyen u ‘edeti dini ver berd u ma mabedi inşa kerdi. Cayoni qıcıkon şyenkerdış’a, bi bajari u bajari bi şyen,  bi hira, bi şarıstoni qewetıni, amê mêydon. Hıni nye her cem, pê sheyd’a nye zı pê çi aryedayiş’a waxti ma nıvyertênı. Ma hıni eşkênı tefekur bı, çiyo newe icad bıkır. Ma hıni hê yeni,  zemoni dowri shi xu’ya pey war verda. ‘Hetonê êyro teori ona amênı zonayiş.

La, seni ga Gobeglitepe kışf kerd, cuapey yow işo nemay bı u beni adem pê din’a cao bıngeli dı na rue u kerd şyen. Pê cıt’a cao bıngeli dı nınao rue.