Heri u Çullagi

Heri u Çullagi

Yow dow ıd heri çullag ra guveni. Çullag cıli g vıraştên, pyer pê miyonê heron gınen pıro. Heri pyer yeni pyeser u şeni cay heri pil‘a u heri pili, heri pyer ardi yow ca u due‘hey kerd, va ki: “Werikna çullag bımerdên, ma tıra rariyênı”.

Yow ruec, çulag meren u vera yı yowna çulag yeno, la ını çulag hına ‘ecemiyo u cılon ıg vırazen, honc miyonê heron gınen pirı. Heri hona veri xu doni heti heri pil’a. Heri hona yeni pyeser, pyer piya dest geni a u due’hêy keni, vonê ki, “werikna çullag bımerdên, ma tıra rariyênı”.

Yowna zemon ser şen, ını çulag ız mereno. Yowna çulag yeno, honc zi miyonê yın gınen pirı. Hın don heron este u şeni heri pili het u ‘hal ‘hewal xu iza’h keni. Heri voni, “ma bye pyeser u due’hey bıkır. Wa ma ını çulag ra zi bıxelsiyê.”

Heri yeni pyeser u vındeni due’hey bıkıri. Her pil vono, “hê vındên, mı due’hêy bedılna.” Her pil vono, “Geli embazon, egı ını çulag bımıro, vera yı yowna çulag yeno. Ma due’hey bıkırı, wa Humay, ma na heronê ra bıxelsıno”