Ma Pêro Kewtime Zere, Dınya Thıp u Thal Asena!

Kesi na jüye tewr aqılê xo ra nêviyarnabi ra. Qıj ra, pil ra, ma kesi çiyê de niyanên emrê xo de ne di, ne khi heşna. Dınya alem kewto zere, kes çê ra nêvêjino. Tiyarê fır nêdanê, rayi amê guretene, ekonomi hama hama khe vındeto... Zaf derg mekeme, virusê de hebkheki dınya arda çhok. Rojanê corona de dınya ra dirê fotrafi...

Ma Pêro Kewtime Zere, Dınya Thıp u Thal Asena!

1. Dınya de sukhê gırsê zınari tıp u thal asenê. Hurêndiya zınge zınga vengê sukha de, nıkha bêvengiyê de nerme esta...

2. Ekhe waxtê de bin biyênê, nê otobisi, treni, metroy nıkha thengejiyayê bi, nıkha mıleti jübini pelexnabi. Tı vajê, ekhe onciya her çi bi zê veri, nafa mılet jübini rê hurmet keno?..

Ekhe waxtê de bin biyênê, nê otobisi, treni, metroy nıkha thengejiyayê bi, nıkha mıleti jübini pelexnabi. Tı vajê, ekhe onciya her çi bi zê veri, nafa mılet jübini rê hurmet keno?..

3. Ewrupa de serê nikha jü koy ra ebe roştiya lazeri niya nıvısno: "Çê de vınderê!" Taê dewleta vêjiyayişê teveri ebe qanun texelno, taê khi şarê xo ra rıca u daxalet kenê khe wa nêvêjiyê tever...

Ewrupa de serê nikha jü koy ra ebe roştiya lazeri niya nıvısno: "Çê de vınderê!" Taê dewleta vêjiyayişê teveri ebe qanun texelno, taê khi şarê xo ra rıca u daxalet kenê khe wa nêvêjiyê tever...

4. Şarê dınya, xusisi khi nıfşo khe sukha de maneno hondê mısayê çêde mendene niyo. Çêde rew bina xo bena tenge. Xora xort u azebê nıkhay serhev zere de teqenê. Ê gere şew u roj xo bıxejelnê. Feqet sektorê kêf u refi pêro gurêto...

Şarê dınya, xusisi khi nıfşo khe sukha de maneno hondê mısayê çêde mendene niyo. Çêde rew bina xo bena tenge. Xora xort u azebê nıkhay serhev zere de teqenê. Ê gere şew u roj xo bıxejelnê. Feqet sektorê kêf u refi pêro gurêto...

5. Nê roji ebe na vatena populere ma viri de manenê: "Mesafo Sosyal!" Yanê manê xo uyo khe, jübini ra düri vınderê. Hema, taê çi estê khe piya ênê kerdene; isani pêro piya şonê caanê diniya, uja piya seba heqi reca kenê. Hêni aseno khe, corona wertê qul u heqi xerepnena!

Nê roji ebe na vatena populere ma  viri de manenê: "Mesafo Sosyal!" Yanê manê xo uyo khe, jübini ra düri vınderê. Hema, taê çi estê khe piya ênê kerdene; isani pêro piya şonê caanê diniya, uja piya seba heqi reca kenê. Hêni aseno khe, corona wertê qul u heqi xerepnena!

6. Paris de cirana xaftıla jübini kefş kerd... Hatani nıkha mıleti zerê jü apartmanide qojê emrê viyarnênê ra, qe tewr kesi kes nasnêkerdê. Virusê corona cirantêni, hevaltêni, qedr u qimet onciya ard isana viri. Heq biyaro werê, nıkha khe virus vêrd ra wa na cirantêniya wertê qomi onciya bımano...

Paris de cirana xaftıla jübini kefş kerd... Hatani nıkha mıleti zerê jü apartmanide qojê emrê viyarnênê ra, qe tewr kesi kes nasnêkerdê. Virusê corona cirantêni, hevaltêni, qedr u qimet onciya ard isana viri. Heq biyaro werê, nıkha khe virus vêrd ra wa na cirantêniya wertê qomi onciya bımano...

7. Tiyarê dınya pêro raştade ramerdiyayê... Dınya de fırdayêna tiyara wertê welata u zerê welata de hema hema ama hedê vındetene. Sed de newau phoncê tiyara asmên ra amê war, na sate dirê tiyarê kargoy teyna fırdanê. Nafa khi ca çino khe tiyara tede parq kerê. Na sate raştanê hewaa de tiyarê tê kaleke de kerdê rêze. Hela se beno...

Tiyarê dınya pêro raştade ramerdiyayê... Dınya de fırdayêna tiyara wertê welata u zerê welata de hema hema ama hedê vındetene. Sed de newau phoncê tiyara asmên ra amê war, na sate dirê tiyarê kargoy teyna fırdanê. Nafa khi ca çino khe tiyara tede parq kerê. Na sate raştanê hewaa de tiyarê tê kaleke de kerdê rêze. Hela se beno...

8. Çımevêyşaniya dınya moderne teregê supermarketa kerdê tıp u thal... Talokê virusê corona khe êndi rınd bi eşkera, xusısi welatanê Ewrupa u Ameriqa de mıleti hıcümê supermarketa kerd. Se khe mal kuno hêga keno xırabe, mıleti ebe o qêyde supermarketi şanay ro. Tı vanê dınya moderne kuna ğela. Na çımevêyşanêniya şaranê moderna zaf amê lomkerdene...

Çımevêyşaniya dınya moderne teregê supermarketa kerdê tıp u thal... Talokê virusê corona khe êndi rınd bi eşkera, xusısi welatanê Ewrupa u Ameriqa de mıleti hıcümê supermarketa kerd. Se khe mal kuno hêga keno xırabe, mıleti ebe o qêyde supermarketi şanay ro. Tı vanê dınya moderne kuna ğela. Na çımevêyşanêniya şaranê moderna zaf amê lomkerdene...

9. Virusê corona isani teyna nê, makinê khi pêyde onti. Her caê dınya de parqê makina thal mendê. Verê coy mıleti cae parqa makina sero jübini zitoli kerdê. Goro khe vanê, dınya de sukhanê pila de problemê trafiki wertê ra dariyo we. Vındetena makina xêrê de bin resno dınya: hewa zaf biyo pak, dınya taê bina xo gurêta...

Virusê corona isani teyna nê, makinê khi pêyde onti. Her caê dınya de parqê makina thal mendê. Verê coy mıleti cae parqa makina sero jübini zitoli kerdê. Goro khe vanê, dınya de sukhanê pila de problemê trafiki wertê ra dariyo we. Vındetena makina xêrê de bin resno dınya: hewa zaf biyo pak, dınya taê bina xo gurêta...

10. Bızi şonê sinema... İsani, makinê, tiyarê werte ra onciyê, dınya heywana rê menda. Na dı-hirê heftêwo khe her caê dınya de heywani ênê zerê sukha, parqa de çerenê, wertê raa de nişor kenê. Caê khe tede ebe milyon dolara kar u gure amênê kerdene, nıkha pêro biyê meğelê heywana. Heywana rê xêrê heqi yo!..

Bızi şonê sinema... İsani, makinê, tiyarê werte ra onciyê, dınya heywana rê menda. Na dı-hirê heftêwo khe her caê dınya de heywani ênê zerê sukha, parqa de çerenê, wertê raa de nişor kenê. Caê khe tede ebe milyon dolara kar u gure amênê kerdene, nıkha pêro biyê meğelê heywana. Heywana rê xêrê heqi yo!..