Wısar Çım Şıkneno re Welati

Emser zımıstan gelê çetın vêrd ra. Aşma Gujige de zaf vare varê. Qomi xêlê tenge diye. Se khe nêvanê, tenge ra dıme hirati ya. Xêriyeser wısar nawo pıra pıra çım şıkneno re welati...

Wısar Çım Şıkneno re Welati

Emser zımıstan gelê çetın vêrd ra. Aşma Gujige de zaf vare varê. Qomi xêlê tenge diye. Hema, se khe nêvanê, tenge ra dıme hirati ya. Xêriyeser wısar nawo pıra pıra çım şıkneno re welati...


Raşta heqi, emser serê de çetıne biye. Hem seba şarê ma u welatê ma hemı ki seba şarê dınya. Nêweşiye u merdene pêsirê ma nêvırda ra. Çı hêf khe, na zımıstani gelê kokımê ma şi heqiya xo. Goranê seranê verêna, na zımıstani ma pêrine dormê xode gelê merdeni di. Ma se vajime, wa caê merdanê ma wertê gul u nuri de bo, heq rama xo re cı şakero, wa heq tamul bıdo baqiya mendiye...


Hona taê caanê welatê ma de hewa zaf serdbone khi, nıkha êndi zafêriyê welati de vare pıra pıra zerê dewa ra dariya we, ko ra têyna menda. Çol u çolıstan êndi hêze keno xo, hard pıra pıra beno kewe, mal dawar pıra pıra şono çol. Rojê rındeki verva welati ênê. Vengê thêyr u thuri, qıre qıra miya u varekha, şıre şıra vaa u dera êndi bêvengiya zımıstani werte ra dana we.


Her sere na tawa, şarê maê sukha pıra pıra tevdirê şiyayêna welati de bi. Çı hef khe, emser taê durım taê çetın aseno. Riyê virusê corona ra, şiyayên u amaêna taê sukha ebe qanun ama texelnayêne. Seba nae ra khi, şarê ma na sate nêşkino şoro welat, herkes caê xo de dergom mendo. Heq biyaro werê, na nuspetiye rew werte ra wedariyo, wa raa şarê ma ra bo, wa dewê ma bêkes u vıleçewt nêmanê. Ebe qeweta jüyê têynay, xêriyeser ma pêro piya na telqe khi viyarneme ra.