Şaranê Dınya ra Vatenê Verêna

Şaranê dınya derheqê zafe çiya de qesê weşi vatê. Werte ra hazar sere ravêro khi qimetê nê qesa ra çiyê kemi nêbeno. Dınyade hama hama derheqê herçi de vatenê verêna estê. Nê vateni, nê qesê weşi çand hazar seriyo khe zonanê dınya xemelnenê. Ma nê qesanê weşa u raşta ra taê çarnay re Zazaki...

Şaranê Dınya ra Vatenê Verêna

Zanıtena mı awa khe ez qe çiyê nêzana - Sokrates

* * *

Şûji bıkıne, bıne ra insan vejino - Anonim

* * *

Çûyala thale payni nêvındena – Benjamin Franklin

* * *

Kamo ke çê xo cam ra vıraştiyo, gere kemera merzo kesê bini – George Herbert

* * *

Xetê mordemanê pila zê guretena rojiyê, herkes ina vineno – Cucong

* * *

Kamo ke wazeno hira avê khıldo, gere dirê gami pêyde şoro – Bertolt Brecht

* * *

Edalete lenga, gıran gıran rae ra şona, feqet pêyniyede resana cao caên – Mirabeau

* * *

Edaleta herê kewtiye, edalete niya – Anonim

* * *

Mıra hevalê xo vaje, tı kama ez tora vaji – Cervantes

* * *

Payni merdene, çhoka sero emır kerdene ra rında – G.Washington

* * *

Zanıtene zê roştiya; eke şıma bışıxulnê bereqina, eke nêşıxulnê şaina – Alexander Everett

* * *

Riyê jû mıxi ra jû nal, riyê jû nali ra jû astor, riyê jû astor ira jû aspar şono – Benjamin Franklin

* * *

Mı ra meveje ke problem çetıno, eke çetın nêbiyênê xora problem nêbiyênê – F. Foch

* * *

Ma ebe zerya xo niyamêyme na dınya, ebe zerya xo ki ita ra nêşome – Omer Xeyyam

* * *

Lêê kesê cahilide zê kıtavi bêveng bımane - Mewlana

* * *

Çiyo ke to vızêri kerdo eke ewro hona ere to rındek aseno, bızane ke tı pêyde menda – Wilson

* * *

Koka mısaêne thûja, feqet mêywê xo şirino - Aristoteles

* * *

Koti ke otorite esta, uja serbestiye çina – Mıkail Bakunin

* * *

Derheqê insanide qe çiyê mı şaş nêkeno – Karl Marks

* * *

Dınya ke dınyawa, ebe merdene jû insani bena tıp û thal – Anonim / İngılız

* * *

Tı ke şenık non burê o to keno pışti, eke zaf burê tı ê kena pışti – Anonim / İran

* * *

Ez ke esta merdene çina, merdene ke esta ez çina, qêy cı ra bıtersi – Goethe

* * *

Hawt dewrêşi jû postiki sero nişenêro, dı hukumdari qoje dınyade ca nêbenê – Anonim / İran

* * *

Kamo ke ere dostê de bêqusır cêreno, o bêdost maneno – Mewlana

* * *

Herçiyê xo dostê xo ra mevaje, to niyada ke rojê bi dışmenê to; ere dışmenê xo her xırabiye meke, to niyada ke rojê bi dostê to - Sadi

* * *

Eke derdê vêyşaniye çinêbiyênê, qet jû çuçıke nêgınênê dafıke ro - Anonim / İran

* * *

Wertê dı dışmenade hêni qesêbıke ke, çawo ke ê amêy werê, wa tı nêşermayê - Anonim