Dewê Ma Benê Qefçılın!

Na çanda u çand sed sera khe ajê ajê ma nê dewa de emrê xo ramıt... Khalıkhanê ma dormê xo de heba qılêri ya ki qefçıliye nêfişte kar. Dewê ma waxte waxt ra hatani nê seranê nezdiya pir u pak mendi. Çı hef khe nê des ya ki des u phonc seranê pêêna de herçi koke ra vuriya. Dewê ma ki êndi zê sukhanê düriya benê qılêrın. Roj bı roj, sate be sate. Gelo sebebê na qefçıliye çıkho u seba vırêndiye guretene ra gere çı bêro kerdene?

Dewê Ma Benê Qefçılın!

Na çanda u çand sed sera khe ajê ajê ma nê dewa de emrê xo ramıt... Khalıkhanê ma dormê xo de heba qılêri ya ki qefçıliye nêfişte kar. Dewê ma waxte waxt ra hatani nê seranê nezdiya pir u pak mendi. Çı hef khe nê des ya ki des u phonc seranê pêêna de herçi koke ra vuriya. Dewê ma ki êndi zê sukhanê düriya benê qılêrın. Roj bı roj, sate be sate. Gelo sebebê na qefçıliye çıkho u seba vırêndiye guretene ra gere çı bêro kerdene?

 

Qesa vırêne awa khe, qılêrın biyayêna çoli mışkulê ma têyna niyo. Çı hêf khe, roja ewroyêne de êndi mehluqatê insani her ca keno qılêrın; kata şoro, qefçıliye xo de beno uja. Qılêrın biyayêna çoli mışkulê de newe niyo, ez vaji, mışkulê hazar serano; roja khe insan heywananê bina ra bıriyo ra, xo ser arzi hereket kerdo, a roje ra tepya qefçıliye kewta kar. Çıkhe insani çol xo rê zê mılkê arzi diyo u gorê kêfê xo pê kaykerdo. Çıqa khe hazar sere ra nat na jüye niya biye ki, axri hatani sed-dısê sere avê onciya ki zaf qefçıliye nêkewte kar. Çıkhe o tawa hona sanayiyo gıran çinêbi. Xusısi anê sed seranê pêêna de qılêrın biyayêna çoli biye bêhemde.

 

Çı çoli keno qılêrın, qêy çol beno qılêrın? Ma vajime khe qêydê emr ramıtena ma çoli keno qılêrın. Verê coy ma herçi ebe destanê xo, ebe hacêtanê xo, verê çêverê xo de vıraştênê. Çiyê caê ra nêontêne caê de bin. Seba nae ra ki emrê ma de çiyê de suni/ğerib nêkewtênê kar. Feqet ma khe qêydê emrê xo vurna ra, o taw êndi ma bime motaê çiyanê caanê düriya. Ewro mışkulê ma wo gıranên nawo.

 

Roja ewroyêne de dewê ma ki ebe no qêyde benê qılêrın. Hatani nıkha herçiyê xo ma be xo vıraştê, potê, ramıtê, çinıtê. Hema nıkha êndi şarê ma dewa de nina ra qe jüye nêkeno; hama hama khe qe çiyê nêrameno, hondê mal dawari weyiye nêkeno, tewr verê çêverê xo de bostan nêrameno! Herçiyê xo ebe pera sukhe ra herineno. O tawi ki, no hondê qılêr u zıftê sukhe pêro oncino dewa. Heto bin ra ki, hona şarê ma hondê heşarê na qılêrın biyayêne nêbiyo; dewe de pılastık, naylon, şuşe, qutıyê tenekêni, hama çı raşt êno, hama cêno u erzeno dormê xo. Axri na qefçıliye jü ca de ki nêmanena, va dano pıro, her caê dewe ra keno vıla. Tı niyadana khe her caê çolê dormê dewe biyo pırê pılastıka u qutiyanê kola.

 

Çare çıkho? Vırêndiye gere ma şarê xo rew heşarê na qılêrın biyayêne keme. Qe nê, hama nê çimiyê êştene jü ca de, ma vajime sılondê dewe de, rındek topkeme; dewe de herkes çiyê xüyê êştene berzo uja. Pêyjo ki mıracatê belediyanê sukha keme, wa hêştê de dolımê makinê dina dewa ra bıfeteliyê, nê sılondanê dewa berzkerê. Heto bin ra ki, ma her caê welati de grubanê ekoloji şênkeme u nê grubi ebe xo hem na qılêrın biyayêna dormê xo teqib kerê hemı ki verê ra mıleti bımısnê emr ramıtenê de ekolojike. 

 

Bê guman, hona xêlê çi ênê kerdene. Feqet gere ma hetê ra dest cı şanime...